Najít

parkovištěČeská Republika

Česká republika - kraje parkoviste Karlovarský kraj parkoviste Plzeňský kraj parkoviste Ústecký kraj parkoviste Liberecký kraj parkoviste Praha parkoviste Středočeský kraj parkoviste Jihočeský kraj parkoviste Králove Hradecký kraj parkoviste Pardubický kraj parkoviste Vysočina parkoviste Olomoucký kraj parkoviste Jihomoravský kraj parkoviste Moravskoslezský kraj parkoviste Zlínský kraj

Všeobecné obchodní podmínkyČlánek I. Základní pojmy

1. Poskytovatelem služeb na serveru je Pavel Jílek, Zámecká 34, 789 85 Mohelnice, IČ: 74786229, DIČ: CZ9003026153, který provozuje server www.Parkovacka.cz.

2. Uživatelem služeb je majitel/ka (provozovatel/ka) parkoviště, který/á na serveru www.parkovacka.cz nabízí informace o svých službách. Každá registrace je vytvořena na základě identifikačního čísla IČ, které se automaticky stává přihlašovacím údajem do administrace. Heslo si nastavuje uživatel sám.

Článek II. Nabízené služby

1. Všeobecně nabízí server www.parkovacka.cz zápis parkovišť které sídlí v České republice. www.parkovacka.cz je brán jako katalog parkovišť v České republice, proto není možný zápis parkovišť z jiných zemí.

2. Registrace uživatelského účtu je bezplatná. Po přihlášení do účtu má každý registrovaný k dispozici stránku "moje parkoviště" ve které je možno přidávat libovolný počet parkovišť. Přidání parkovišť je vždy zdarma. Profil parkoviště obsahuje veškeré informace, které server nabízí (kontakt, vybavení, popis, ceník, otevírací doba, další služby, fotogalerii, mapa a hodnocení parkoviště). Po určitě době, především naplnění databáze veškeré registrace a informace zůstávají, pouze vzniká omezení ve výpisu informací a pozici parkovišť. Následně vznikne možnost výhodného zápisu za měsíční poplatek.

3. Po dosažení naplnění databáze větším počtem parkovišť vzniká všem registrovaným nárok na výhodnější zápis. Tento zápis bude pro parkoviště výhodnější. Výhodou bude především lepší pozice při hledání parkovišť, které tak budou upřednostněny před neplacenými zápisy. U neplacených zápisů se omezí výpis informací na tyto položky: kontakt, popis, mapa a hodnocení parkoviště. Ostatní položky se nebudou zobrazovat. U placených zápisů budou veškeré položky zobrazeny. Návštěvník serveru tak získá více informací a existuje pravděpodobnější návštěva samotného parkoviště před neplaceným zápisem.

Článek IV. Autorská práva

Uživatel uděluje provozovateli serveru www.parkovacka.cz souhlas ke zveřejnění informací a fotografií, které sám vyplnil ve své administrační části. Zároveň potvrzuje, že vlastní práva ke všem textům a fotografiím, které jsou na serveru použity.

Článek V. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo:

Zveřejnění informací o svém profilu dle svých možností (neplacený nebo placený zápis) Změnu informací o svém profilu dle svých možností ve webové administraci

Uživatel je povinen:

Držet se Všeobecnými podmínkami serveru www.parkovacka.cz. Zdržet se veškerého jednání, které by mohlo poškodit provozovatele, ostatní uživatele nebo návštěvníky serveru www.parkovacka.cz. Zdržet se veškerého jednání, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy nebo s pravidly hospodářské soutěže, zejména nevkládat neúplné nebo nepravdivé informace. Zabezpečit své přístupové heslo před zneužitím, za případné zneužití nese plnou odpovědnost uživatel.

Uživatel souhlasí se zpracováním dat provozovatelem. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na e-mailovou adresu uživatele.

Článek VI. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má právo:

Odmítnout zveřejnit údaje nového uživatele bez udání důvodu. Pozastavit server www.parkovacka.cz z důvodu údržby nebo nezbytných důvodů. Pozastavit nebo omezit přístup uživatele do administrační části z důvodu porušení Všeobecných obchodních podmínek. Měnit a doplňovat obchodní podmínky bez upozornění uživatele.

Provozovatel je povinen:

Chránit údaje uživatele, zejména jeho přístupové heslo a neposkytovat je nepovolaným osobám. Zobrazovat na serveru www.parkovacka.cz aktuální Všeobecné podmínky.

Článek VII. Odpovědnost za škody

Provozovatel není zodpovědný za žádné přímé, nepřímé, zvláštní či následné škody vzniklé následkem používání služeb serveru www.parkovacka.cz. Provozovatel neručí za dostupnost serveru www.parkovacka.cz z důvodu možných výpadků. Webhosting však disponuje 99,9% provozem, čili výpadky by měly být výjimkou. Provozovatel neručí za aktuálnost ani původ informací, které jsou na serveru www.parkovacka.cz na stránkách uživatelů uvedeny.


V Brně dne 24.9.2010

Pavel Jílek